تبلیغات
درس - چرا حکومت اشکانی منقرض شد؟

پاسکال:ثروت دانا همان علم و دانش است

چرا حکومت اشکانی منقرض شد؟

نویسنده :صدف
تاریخ:شنبه 7 آبان 1390-03:53 ب.ظ

 

 نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

 

 

 

آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

 

 دکتر محمد مصدق

 

گسترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور 1320 شمسی که مصادف با سقوط رضاشاه بود منجر به آگاه شدن مردم در نهایت سبب گسترش مبارزه و ملی شدن صنعت نفت ایران شد و با انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری استعمارگران انگلیسی و آمریکایی زیان هایی زیادی دیده بودند، شروع به کار شکنی های زیادی کردند.

 

 

.............

 

 

 

ادامه مطلب