تبلیغات
درس - آمار

پاسکال:ثروت دانا همان علم و دانش است

آمار

نویسنده :صدف
تاریخ:جمعه 6 آبان 1390-05:10 ب.ظ

 

.:: آمار ::.

 

آمار:(statistics) علم جمع آوری اطلاعات عددی و بررسی آن هاست.

داده:(datum) در علم آمار, اطلاعات عددی بدست آمده را داده می نامیم.

میانگین:(mean) به معنی متوسط و معدل است و برای محاسبه میانگین مجموع اعداد را بر تعداد آن ها تقسیم می کنیم.

فراوانی:(frequency) فراوانی به معنی تعداد است و در دسته بندی های آماری تعداد افراد و اشیاء عضو یک دسته را فراوانی آن دسته می گویند.

 

............

 

ادامه مطلب